PL PL DE DE EN EN
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-094/16

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-094/16

Tytuł projektu: Zintegrowany informatyczny system zarządzania zasobami PPHU Hellux-Hain Spółka Jawna w Kuniowie.

W chwili obecnej środowisko informatyczne przedsiębiorstwa jest silnie rozproszone - praktycznie brak tu jakichkolwiek wspomaganych technikami informacyjno-komunikacyjnymi mechanizmów zarządzania, co przy bardzo dużej różnorodności wytwarzanego asortymentu oraz zróżnicowanej specyfice obsługiwanych rynków (przedsiębiorstwo oprócz sprzedaży w kraju zaopatruje także klientów z kilku krajów Unii Europejskiej) znacznie komplikuje procesy produkcyjne, administracyjne i logistyczne a nadto diagnozowany jest brak zadowalających zabezpieczeń pozyskiwanych i wytwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem oraz przypadkową utratą.

Projekt zaplanowany został w taki sposób, aby kompleksowo przezwyciężyć wymienione niedomagania poprzez całkowite zintegrowanie systemu informatycznego przedsiębiorstwa (które, co ważne, posiada oddalony od centrali zakład produkcyjny), a nadto uzbroić je w najnowocześniejsze narzędzia do wspomaganego komputerowo projektowania (CAD).

Głównym celem projektu jest osiągnięcie takiego stopnia zinformatyzowania procesów administracyjnych i produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie, który umożliwi efektywne i sprawne zarządzanie całością zasobów oraz zapewni bezpieczeństwo przetwarzanych danych zarówno w kwestii uniemożliwienia nieautoryzowanego do nich dostępu, jak i zarchiwizowania w sposób zapewniający brak zagrożenia ich utratą. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaimplementowanie w przedsiębiorstwie, prowadzącym znaczną część działalności w oddalonym od centrali zakładzie produkcyjnym w Kraskowe, spójnego informatycznego systemu zarządzania zasobami klasy ERP zapewniającego sprawne zarządzanie produkcją (moduł planowania produkcji), finansami firmy (moduł sprzedaży), magazynem (moduły gospodarki magazynowej i zaopatrzenia), zarządzania zasobami ludzkimi (moduł kadrowo-płacowy), relacjami z klientami oraz współdzielenie danych pomiędzy wszystkimi modułami systemu, tworzenie rozbudowanych raportów i analiz, który to system ponadto integrował będzie posiadany już element w postaci sklepu internetowego oraz zapewniał bezpieczeństwo danych zarówno przed niepowołanym dostępem jak i ewentualnością ich przypadkowej utraty. Środowisko informatyczne przedsiębiorstwa uzupełnione zostanie o sprzęt i oprogramowanie do wspomaganego cyfrowo projektowania.

Wkład dofinansowania Unii Europejskiej to 195 566,00 zł.

Etap III

HelluxZapytanie ofertowe HelluxWzór umowy HelluxOświadczenie HelluxFormularz oferty HelluxInformacja o uniważnieniu postępowania

Etap II

Hellux
Zapytanie ofertowe
Hellux
Wzór umowy
Hellux
Oświadczenie
Hellux
Formularz oferty

Etap I

Hellux
Zapytanie ofertowe
Hellux
Wzór umowy
Hellux
Oświadczenie
Hellux
Formularz oferty
HelluxInformacja o wyborze Wykonawcy zamówienia.